Hammarö Energi har sökt tillstånd för solcellspark

Hösten 2022 sökte Hammarö Energi miljötilstånd samt strandskyddsdispens för solcellsparken. Parallellt har arbetet med ett förfrågningsunderlag pågått. När tillstånd erhållits kommer upphandling av projektet genomföras. Placeringen är den cirka 30 000 kvm stora åkermark mellan Hammarö utbildningscenter och älven på Skoghall för att kunna bygga en solcellspark.

Det är såklart jättekul att vi fått ett beslut som säger ja till arrendet och solcellsparken. Nu behöver vi även få de tillstånd som krävs, påbörja detaljprojektering och upphandlingar innan vi kan sätta i gång med att bygga parken, säger Johan Modin, VD Hammarö Energi.

Solcellsparken planerar att driftsättas i oktober2023

Från början var målet att starta bygget av solenergiparken redan i januari och att parken hade varit klar att tas i bruk någon gång under maj 2022. Men pandemin har gjort att både produktionstider och leveranstiderna har förlängts. I stället räknar man med att parken är klar och kan driftsättas någon gång i oktober om allt går som planerat.

Förutom att vi nu behöver ha alla tillstånd klara så ska ju även de som blir våra leverantörer och entreprenörer ha möjlighet att påbörja arbetet med solcellsparken under den tidsram som vi önskar, men pandemin påverkar leveranstiderna, säger Johan Modin, VD Hammarö Energi.

Porträttbild på man i skjorta. I bakgrunden är vatten och horisont.

Fakta om solcellsparken

Hammarö Energi kommer att arrendera den cirka 30 000 kvm stor åkermarken mellan det som under några år varit Götetorps tillfälliga skollokaler och älven. Där kommer det byggas cirka 8500 paneler som beräknas generera cirka 3 000 MWH per år. Solcellsparken kommer bli en av de största i Värmland.