Fjärrvärmecentralen

Fjärrvärmecentralen kan ses som hjärtat i systemet då den gör det möjligt att värma upp fastigheten. Detta genom att knyta samman fjärrvärmenätet med fastighetens värmesystem. I fjärrvärmecentralen finns två inbyggda värmeväxlare. Den ena växlaren värmer upp det vatten som cirkulerar i fastighetens värmeelement medan den andra värmer upp tappvarmvatten till bland annat kök och badrum.

Värmeväxlingen fungerar genom att kanalsystemet med den varma cirkulerande fjärrvärmen består av väggar med mycket god värmeledningsförmåga. På andra sidan väggarna finns fastighetens värme- eller tappvarmvattensystem där det vatten som ska värmas upp cirkulerar. När fastighetens värme- och tappvarmvattensystem är uppvärmt pumpas det sedan runt i fastighetens slutna rörsystem och ger dig värme.

Förutom värmeväxlarna innehåller fjärrvärmecentralen en fjärravläst mätare, en cirkulationspump, ett expansionskärl och styrutrustning. Fjärrvärmevattnets genomströmning i värmeväxlarna regleras med hjälp av styrutrustningen vilken gör att den värme som fastigheten kräver för uppvärmning kan överföras.