Priser 2022 flerbostad och lokaler

Fjärrvärme på Hammarö är ett tryggt, säkert och miljömässigt uppvärmnings-alternativ. Som fjärrvärmekund är du säkrad från oväntade kostnader då vi äger anläggningen och kostnadsfritt sköter drift och underhåll dygnet runt året om. Hammarö Energi är stolta över att inte ha höjt energiavgiften på sex år. Det är resultatet av att vi aktivt arbetat med att hålla ned kostnaderna. Nu har vi nått den punkt där vi i nuläget inte klarar att effektivisera oss mer.

Från och med 2022-01-01 höjer vi energiavgiften med 2,5 %

Pris 2022, bostäder inklusive moms
Kategorital2200   
EffektintervallkW 3-4041-250 251-
Fast avgiftkr011 25054 213
Effektavgiftkr/kW525725550
Energiavgiftkr/MWh815586,9586,9
Pris 2022, lokaler exklusive moms
Kategorital1800   
EffektintervallkW 3-4041-250251-
Fast avgiftkr09 00043 370
Effektavgiftkr/kW420560420
Energiavgiftkr/MWh652469,5469,5
Pris 2022, lokaler inklusive moms
Kategorital1800   
EffektintervallkW 3-4041-250251-
Fast avgiftkr011 25054 213
Effektavgiftkr/kW525700525
Energiavgiftkr/MWh815586,9586,9

Prismodellen ser ut som tidigare dvs. ni har ett rörligt energipris, som består av energi- och serviceavgift, samt en effektavgift och en fast avgift. (Förutom de i den lägsta effektintervallen).

Effektavgiften kan förändras från år till år då den baserar sig på en effekt som i sin tur baserar sig på medelvärdet av de två senaste årens normalårskorrigerade värmeförbrukning dividerat med fastighetens kategorital. (kategorital 2200 för bostäder och 1800 för lokaler) För 2022 är det åren 2020/2021 som ligger till grund för abonnerad effekt och den informationen skickades ut i ett separat brev i början av april 2022. I brevet ingår fullständig information om beräkning av effekt. Er abonnerade effekt för 2022 finner ni även på er faktura.