Priser, flerbostad och lokaler

För 2021 sker inga prisjusteringar.  Precis som tidigare ingår all drift, service och felanmälan i ert pris och kostnaden baserar sig på använd energi.

Pris 2021, bostäder inklusive moms
Kategorital2200   
Effektintervall3-4041-250251-
Fast avgiftkr011 25054 213
Effektavgiftkr/kW525725550
Energiavgiftkr/MWh795572,5572,5
Pris 2021, lokaler exklusive moms
Kategorital1800   
Effektintervall3-4041-250251-
Fast avgiftkr09 00043 370
Effektavgiftkr/kW420560420
Energiavgiftkr/MWh636458458
Pris 2021, lokaler inklusive moms
Kategorital1800   
Effektintervall3-4041-250251-
Fast avgiftkr011 25054 213
Effektavgiftkr/kW525700525
Energiavgiftkr/MWh795572,5572,5

Prismodellen ser ut som tidigare dvs. ni har ett rörligt energipris, som består av energi- och serviceavgift, samt en effektavgift och en fast avgift. (Förutom de i den lägsta effektintervallen).

Effektavgiften kan förändras från år till år då den baserar sig på en effekt som i sin tur baserar sig på medelvärdet av de två senaste årens normalårskorrigerade värmeförbrukning dividerat med fastighetens kategorital. (kategorital 2200 för bostäder och 1800 för lokaler) För 2021 är det åren 2019/2020 som ligger till grund för abonnerad effekt och den informationen skickades ut i ett separat brev i början av april 2021. I brevet ingår fullständig information om beräkning av effekt. Er abonnerade effekt för 2021 finner ni även på er faktura.