Hur går en fjärrvärmeanslutning till?

Om du är intresserad av att ansluta dig till fjärrvärmenätet hör du av dig till oss för ett besök. Under besöket kommer vi att diskutera fjärrvärmens dragning på tomten samt vart någonstans den kommer in i huset, vi kommer också att gå igenom din befintliga värmekälla. Det är alltid bra att få med sig en klar bild över din fastighet så vi enklare kan planera vårt jobb vid själva anslutningsfasen. Under detta möte kommer vi också att informera om fjärrvärme och svara på alla tänkbara frågor, så att du ska känna dig trygg med din beställning. Därefter sker följande:

 1. Vi börjar med att mäta, planera och söka tillstånd.
  Så snart du har skrivit på din beställning av fjärrvärmeinstallation startar processen som inleds med en inmätning på din tomt. Ansökan om tillstånd att gräva för den nya fjärrvärmeledningen skickas sedan till olika instanser. Leveranstiden kan variera beroende på årstid.
 2. Kontakt med entreprenör för arbetsstart.
  Efter att tillstånden är klara kontaktar vi vår entreprenör som ska utföra anslutningen. Entreprenören planerar arbetet och kontaktar dig för att bestämma tid för grävningsarbetet.
 3. Fjärrvärmeledningen dras fram.
  Arbetet påbörjas vanligen inom ett par veckor.
 4. Fjärrvärmecentralen monteras.
  Nu finns fjärrvärme fram till fastigheten och det är dags att göra installationen inomhus. Efter denna installation är det klart att börja använda fjärrvärmen.
 5. Vi avslutar med att göra i ordning efter oss på tomten.
  Återställningen utomhus görs när årstiden och vädret tillåter. Vid detta tillfälle monteras också lådan, över inkommande rör, på husväggen. Tillsammans med entreprenören och vår projektledare, går ni sedan igenom en checklista och kontrollerar att du är nöjd med resultatet.
 6. Och så är installationen klar och kontrollerad!
  När allt är klart gör vi en noggrann slutbesiktning och går igenom hur din nya fjärrvärmecentral fungerar. När detta är klart träder en tvåårig garantitid i kraft och vi fakturerar dig för själva anslutningen.

Vår entreprenör som sköter alla våra nya fjärrvärmeanslutningar är företaget Rope AB och de i sin tur använder sig av specialister inom varje område.