Privatkund

Våra fjärrvärmekunder bidrar inte bara till en minskad miljöpåverkan utan desto fler kunder vi blir desto kostnadseffektivare blir fjärrvärmen på Hammarö. Vår fjärrvärme har låg CO2-påverkan. Vi har ett förmånligt erbjudande för Hammaröbor att ansluta sig till Hammarö Energis fjärrvärmenät. Detta gäller de som bor i de områden och gator som redan har fjärrvärme.

Normalpris vid en anslutning: 51 500 kronor (44 000 kronor vid ROT-avdrag).

I priset ingår grävning, schaktning, material och återfyllnad samt leverans och installation av värmeväxlare.

Alla priser är angivna inklusive moms.

Det är alltid bra att höra av sig till oss för personlig rådgivning innan eventuell anslutning. Kontaktuppgifter finner du längst ned på sidan.

Du som köper fjärrvärme från oss kan få råd och upplysningar utan kostnad genom att kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå.