Fjärrvärmelagen

2008 trädde den nya fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) i kraft. Den ger möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten genom att ställa redovisningskrav på fjärrvärmebolagen. Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för kunden, har denne rätt till förhandling kring villkoren.

Läs hela fjärrvärmelagen (SFS 2008:263)