Företaget

Hammarö Energi AB ägs av Hammarö kommun. Vår styrelse är därför politiskt tillsatt av kommunfullmäktige.

Ägare: Hammarö kommun
Besöksadress: Björkhagsgatan 6
Fakturerings- och postadress: Hammarö Energi AB, Box 26, 663 21 Skoghall
Antal kunder: Cirka 1 200 st.
Omsättning: 37-45 Mkr
Försäljning fjärrvärme: ca 53-57 MWh/år
Organisationsnummer: 556245-1947

Läs mer om Hammarö kommun