Varför fjärrvärme?

Det finns många anledningar att välja fjärrvärme som uppvärmningssätt för din bostad. Här kommer några anledningar till varför fjärrvärme är det självklara valet för oss som värnar om miljön, ekonomin och tryggheten. Du kan säkert komma på ännu fler!

Är du bekväm?

Fjärrvärme är ett driftsäkert och stabilt värmesystem som tuffar och går året om i alla väderlekar. Om någonting krånglar lyfter du luren och ringer till vår driftservice, alla hembesök och eventuella lagningar i din värmeväxlare ingår i ditt fjärrvärmepris
En fjärrvärmeanläggning är driftsäker, har lång livslängd, kräver ingen skötsel och tar lite plats.

Är du miljömedveten?

Den svenska fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att Sverige har lyckats sänka koldioxidutsläppen. Genom branschens omställning till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, kraftvärme, återvinning av spillvärme och värme från avfallsförbränning har Sveriges totala utsläpp minskat med en femtedel på två decennier.
På det lokala planet här på Hammarö så märks främst fjärrvärmens miljönytta genom minskade utsläpp och renare luft. Fjärrvärme har kort och gott en låg påverkan på miljön.

Vill du ha god service?

Genom att vi som arbetar med fjärrvärmen finns lokalt och nära dig som kund så har vi korta ledtider vid eventuella spörsmål. Vi är snabbt på plats om du behöver hjälp och tycker om att bjuda på en kopp kaffe och en pratstund om du har vägarna förbi.

  • Fjärrvärme är flexibel och resurssnål eftersom den till stor del kommer från energi som annars skulle gå förlorad.
  • Prisutvecklingen för uppvärmnings- och underhållskostnader under senare tid gör fjärrvärmen till det naturliga valet.
  • Det är enkelt eftersom fjärrvärmen kommer till dig genom rör i marken. När du tecknar avtal med oss står vi för underhållet och driftsäkerheten i din fjärrvärmecentral.
  • Systemet är driftsäkert eftersom kretsloppet med strömmande vatten pågår ständigt. Det gör att varmvatten produceras omedelbart och kontinuerligt. Detta ger dig som väljer fjärrvärme en jämn, behaglig värme och obegränsat med varmvatten i kranen.

När du beställer fjärrvärme av oss sköter vi hela processen från inkoppling till underhåll. Det är en trygg och långsiktigt hållbar lösning för både dig och miljön!

Mer om fjärrvärme

Fjärrvärme hushåller med jordens sinande resurser genom att ta tillvara det som annars går till spillo. Det är också en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. Tack vare fjärrvärmen är luften i städerna renare och utsläppen betydligt lägre än i slutet av 1900-talet.
Tack vare att fjärrvärmen kan ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade gör den hela samhällen energieffektiva. I produktionen används exempelvis rester från skogen – som toppar och grenar – träavfall och annat biobränsle. Systemet tar också vara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk, vid avfallsförbränning och överskottsvärme från lokala industrier.

Hälften av uppvärmningen

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent, medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus.

Bra för miljö och klimat

Fjärrvärmen började byggas för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe istället för att varje hus hade sin panna, förbättrades luftkvalitén snabbt. När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Tryggt och bekvämt

Den som har fjärrvärme behöver sällan oroa sig för köldknäppar. Leveranssäkerheten är hög. Blir det avbrott kopplas reservanläggningar in och kunden hinner ofta inte ens märka att temperaturen har sjunkit i fastigheten. Priset sätts i de flesta fall en gång per år, så det blir inte dyrare per kilowattimme om fler använder mer. I småhus tar värmeväxlaren inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och du behöver inte serva eller fylla på bränsle. Fjärrvärmen sköter sig själv helt enkelt.

Kraftvärme

När el och värme produceras samtidigt kallas det kraftvärme. När man gör el uppstår värme som i sin tur blir en ny nyttighet – fjärrvärme. Kraftvärmen är en viktig del i produktionen av förnybar el eftersom den oftast produceras av biobränslen eller vid avfallsförbränning.


Småskalig fjärrvärme

Fjärrvärme kan också produceras småskaligt i mindre värmeverk. Den kallas ibland närvärme.