Miljö

Visste du att sedan 1994 har fjärrvärme minskat de årliga svenska koldioxidutsläppen med 3,3 miljoner ton? Det är faktiskt mer än hela det svenska klimatmålet (2,9 miljoner ton). Fjärrvärmen minskar våra utsläpp och ger alla hammaröbor en renare boendemiljö. Så vi vill passa på att tacka dig som har valt fjärrvärme, du gör dig själv och alla andra en stor tjänst!

För att producera din fjärrvärme används olika typer av bränslen. Den aktuella bränslemixen för 2018 är följande:

Du kan läsa mer Om miljö och klimat på energiföretagen.se