Fjärrvärmepris och övriga tjänster

Vi vill gärna träffa dig och ditt företag för att diskutera den lösning som är bäst för er. Våra priser och avtal är speciellt utformade för att gynna dig som företagare på Hammarö. Här kan du läsa våra priser, avtalsvillkor och tilläggstjänster.

Tilläggstjänster

  • Ombyggnad – konvertering av byggnadens sekundärsystem (byggnadens egna värmesystem)
  • Ventilbyten/injustering/termostatmontering
  • Loggning, analys och eventuell nedsäkring
  • Vattenspar
  • Innegivare
  • Energirådgivning på plats
  • Radonbesiktning och åtgärdsförslag
  • Övrigt anläggnings- eller markarbete

Priser

Kontakta oss för offert eller kostnadsförslag!

Urban Larsson

Ekonomi & Administration