Frågor och svar

Jag är intresserad av fjärrvärme

Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärmen i Hammarö kommun kommer via vatten som värms upp i ett värmeverk. Värmen från pannans system förs över till vattnet i fjärrvärmenätet via en värmeväxlare. Vattnet som färdas i de välisolerade rören i marken är mellan 75 och 110 grader beroende på årstid och väder. Rörledningen leder fram varmvattnet till de anslutna husen där fjärrvärmecentralen fördelar ut värmen i husets radiatorer och tappvarmvatten. När fjärrvärmevattnet är avkylt efter att ha värmt upp husets vatten så leds det tillbaka i returledningen till värmeverket. Där värms det upp igen och leds åter ut i fjärrvärmenätet.

Hur tecknar jag avtal om fjärrvärme?

Du kan göra en intresseanmälan direkt här på webben.

Hur säker är leveransen av fjärrvärme?

Anläggningarna har reservpannor som säkrar produktionen och driftsäkerheten är hög.

Hur ser priset för fjärrvärme ut?

Prisutvecklingen har varit stabil jämfört med övriga uppvärmningsalternativ. Du kan självklart sänka din värmekostnad genom många små enkla knep. Läs mer om hur du kan spara energi och pengar.

Kan jag få fjärrvärme till mitt hus?

Det beror på i vilket område du bor. Kontakta oss så hjälper vi dig direkt!

Vår utbyggnad av fjärrvärmenätet styrs till stor del av hur många det är som efterfrågar fjärrvärme i ditt bostadsområde. Om du bor i ett område där vi redan planerar för fjärrvärme kommer du i god tid före byggstart få ett erbjudande hem i brevlådan. Oavsett så kan du alltid anmäla ditt intresse så kontaktar vi dig snarast för mer information.

Jag har redan fjärrvärme

Kan jag betala med e-faktura?

Under 2014 kommer vi att införa e-faktura. Vill du betala med detta betalningssätt så kan du läsa mer om det på denna sida.

Vilka lagar och regler gäller för fjärrvärme?

Vi följer givetvis fjärrvärmelagen som trädde i kraft 1 juli 2008. Lagen ska hjälpa dig som kund att få information och dialog med oss som leverantör. Lagen (SFS 2008:263) kan du läsa på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Vårt mål är givetvis att alla Hammaröbor ska vara nöjda med sitt fjärrvärmebolag. Om du har synpunkter, klagomål eller beröm så meddela gärna dem här. Hjälp oss bli bättre.

Vad händer om jag inte kan betala min faktura?

Vi är Hammaröbornas eget fjärrvärmebolag och vi vill givetvis hjälpa dig på alla sätt vi kan. Har du betalningsproblem eller behöver veta mer om din faktura så är du välkommen att kontakta Urban Larsson på tfnr. 054-51 52 73 eller skicka ett meddelande till urban.larsson@hammaro.se.

Kan jag betala via autogiro?

Ja, fyll i denna autogiroblankett och skicka tillbaka den till oss så ordnar vi det! Med autogiro så dras pengarna automatiskt från ditt konto vid faktureringen. Då behöver du inte använda det förtryckta inbetalningskortet som medföljer fakturan.


Jag vill avsluta mitt fjärrvärmeavtal

Vad ska jag göra om jag flyttar?

Då är det viktigt att du meddelar oss detta minst 14 dagar innan du flyttar. Du kan göra din flyttanmälan här på webben.

Givetvis kan du även skicka dina uppgifter via post till Hammarö Energi AB, Box 26, 663 21 Skoghall. Vi behöver veta vilket datum du kommer att flytta, ny adress för din slutfaktura samt namn och kontaktuppgifter till den nya ägaren. Glöm inte att informera den nya ägaren om vilket fjärrvärmeavtal som finns tecknar för fastigheten.

Lycka till med ditt nya boende!

Hur säger jag upp mitt avtal?

Du kan säga upp ditt avtal och gå över till andra uppvärmningsalternativ när du vill enligt de villkor som står i ditt fjärrvärmeavtal. Glömmer du att säga upp ditt avtal är du betalningsansvarig upp till en månad efter att du har anmält flytt. Du kan avsluta ditt avtal här på webben.