Sophämtning

Hammarö Energi har ansvar för all sophämtning av kommunalt avfall i Hammarö kommun. På uppdrag av Hammarö Energi utför PreZero Recycling AB tömningar av hushållens mat- och restavfall. Som abonnent hos oss har du möjlighet att själv välja hämtningsintervall för ditt restavfall. Läs mer om vilka taxor som finns under taxor och avgifter.


Om du vill kan du och en eller flera grannar som du delar fastighetsgräns med, välja att även dela på era avfallskärl. Det som gäller är att storleken på kärlet för restavfall inte får överstiga 190 l och storleken för matavfallskärlet får inte överstiga 140 l. När du och dina grannar delar abonnemang, ska båda kärlen delas mellan er. I formuläret nedan kan ni ansöka om gemensamma kärl.


Ibland händer det att man reser bort en längre period, eller att ens hus står tomt under längre perioder. Under dessa perioder kan man anmäla till oss om uppehåll i hämtning. För att uppehåll i hämtning ska beviljas krävs det för permanentboende att perioden för uppehållet är minst fyra och max tolv månader. Uppehåll i hämtning för fritidshus gäller för hela abonnemangsperioden, vecka 19–40. Anmälan om uppehåll i hämtning ska inkomma sex veckor innan det avsedda uppehållet. Du kan göra din anmälan här nedan.