Drift och underhåll

Vill du ha hjälp och rådgivning om din fjärrvärmeväxlare kontaktar du oss på kontoret eller ringer direkt på vårt servicenummer.

I våra fjärrvärmeavtal så ingår all drift och service. Det är Hammarö Energi AB som äger fjärrvärmeväxlaren och dess delar. Du behöver bara luta dig tillbaka och njuta av värmen så ordnar vi resten. Om du upplever problem med din värmeväxlare så finns det några saker som kan underlätta för oss och som du kan kontrollera åt oss innan du ringer:

Checklista vid problem med värmeväxlare

Inget varmvatten eller ingen värme

 1. Kontrollera att du har ström till anläggningen.
 2. Kontrollera temperaturen på inkommande fjärrvärme.

Varmvatten finns men dåligt med värme

 1. Kontrollera att det är tryck på systemet (titta på manometern).
 2. Kontrollera att cirkulationspumpen går (lägg handen på och känn att den vibrerar).

Det blir endast värme i delar av huset

 1. Kontrollera att radiatorerna är varma, öppna termostater.
 2. Se till att det är tryck på värmesystemet (titta på manometern).
 3. Lufta radiatorer med luftningsnyckel såhär:
  • Stäng av cirkulationspumpen.
  • Fyll upp trycket.
  • Vänta cirka tio minuter.
  • Lufta radiatorerna, börja högst upp i fastigheten.
  • Fyll upp trycket (påfyllning av rad i centralen).
  • Sätt på cirkulationspumpen igen.

Värme finns men inget varmvatten

 1. Kontrollera temperaturinställningen på varmvattnet.
 2. Kolla om regleringen på varmvattnet fungerar.

Är anläggningen ny?

Tänk då på att lufta systemet. När man byter värmeanläggningen töms en del av vattnet i ditt radiatorsystem(elementen), lufta därför lite extra de närmsta månaderna.

Kontakt vid driftstopp och felanmälan

Vardagar 07:00-16:00 (Gäller endast fjärrvärme, ej Avfall & återvinning) – tfn. 054-51 54 85Vardagar 16:00-07:00 (Gäller endast fjärrvärme, ej Avfall & återvinning)- tfn. 054-540 71 02

E-post heabdrift@hammaro.se

Akuta problem åtgärdar vi så snart vi kan, mindre störningar som till exempel droppläckage åtgärdar vi under ordinarie arbetstid, måndag till fredag 07:00–16:00.