Taxor och avgifter

Renhållningstaxor

Nedan kan du se vad de vanligaste kärllösningarna för villahushåll kostar. Alla villakunder betalar en årlig grundavgift om 1 500 kronor. I alla nedan listade abonnemang ingår ett 140-liters matavfallskärl.

140 liter restavfall tömning varannan vecka
190 liter restavfall tömning varannan vecka
240 liter restavfall tömning varannan vecka

140 liter restavfall tömning var fjärde vecka
190 liter restavfall tömning var fjärde vecka
240 liter restavfall tömning var fjärde vecka

1 200 kr/år
1 700 kr/år
2 350 kr/år

650 kr/år
1 050 kr/år
1 600 kr/år