Svensk Energi

Svensk Energi – elbranschens gemensamma röst

Svensk Energi är en branschförening med cirka 380 företag. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar. Men också för att öka förståelsen för elens viktiga roll för samhällets utveckling och förmåga att möta utmaningar – som klimatfrågan. För oss är det viktigt att regelverken gör det enkelt och bra för dagens och morgondagens elkunder. Det förutsätter även en politisk helhetssyn på energimarknaden.

Svensk Energi