Att vara kund hos oss

Som kund hos oss kan du vara säker på att hamna först i kön! Du kommer inte att bli kopplad till någon växel långt bort eller hamna i en lång telefonkö. Vi finns till enbart för dig som bor på Hammarö vilket ger dig lokal trygghet i Hammarö kommun som ägare och fjärrvärmens fördelar.

Nöjda kunder

Vi är jättenöjda med vår fjärrvärmeinstallation.

Peter och Eva Engström

Peter och Eva Engström på Lövnäs nappade på vår villakampanj. Då befintlig frånluftsvärmepump sjöng på sista versen föll valet på en trygg och miljövänlig fjärrvärmeanslutning. I samband med anslutningen har Peter och Eva dessutom installerat ett nytt ventilationsaggregat, köpt till inomhusgivare samt säkrat ner elanslutningen.