Fjärrvärmens miljövärden

Den energi som kommer ur vårt fjärvärmenät är miljövänlig. När man använder 1 MWh ur Hammarö Energis nät resulterar det i utsläpp av endast 37,5 kg Co2.

Varje år samlar branschen in statistik över miljövärden från varje fjärrvärmebolag. Samlad information om detta går att finna här.

Då vi inte producerar någon egen fjärrvärme, bortsett från vårt lilla nät ute på Sätter, så är det Karlstad Energi ABs produktion av fjärrvärme som ligger till grund för miljövärdena för Hammarö Energi AB.