Slamtömning

Slamavskiljare och slutna tankar töms av Hammarö Energis anlitade entreprenör UTAB Miljö AB. Hämtning kan ske efter schema eller efter budning. Är du i behov av akut tömning kan du beställa det mot en extra avgift.

Telefonnummer slamtömning

Kontaktcenter (kontorstid)
Akut behov efter kontorstid

054-29 22 00
010-455 91 51 (UTAB)

Avgifter slamtömning

Grundavgift, fast avgift per år
Behandlingsavgift, slam

Insamlingsavgift

Brunn 0-3 m³
Tank 0-3 m³
Brunn 3,1-6 m³
Tank 3,1-6 m³
Brunn eller tank 6,1-10 m³
Brunn eller tank överkubik

500 kr/år
200 kr/m³

per tömning

600 kr/tömning
750 kr/tömning
700 kr/tömning
800 kr/tömning
1350 kr/tömning
200 kr/m³

Tilläggsavgifter

Tilläggspris dragavstånd 30-40 meter
Tilläggspris dragavstånd 41-50 meter
Tilläggspris dragavstånd 51-60 meter
Tilläggspris dragavstånd >61 meter

105 kr/tömning
130 kr/tömning
155 kr/tömning
180 kr/tömning

Tilläggspris budning, inom 5 arbetsdagar
Tilläggspris budning, inom 3 arbetsdagar
Tilläggspris budning, bestämd tid och dag
Tilläggspris akuttömning inom 24 timmar

700 kr/tömning
850 kr/tömning
1200 kr/tömning
2000 kr/tömning

Tilläggspris personal utan fordon
Tilläggspris personal med fordon

370 kr/timme
1100 kr/timme