Fjärrvärmepris 2021

Fjärrvärmepris 2021

Fjärrvärme på Hammarö är en trygg, säker och miljömässig värmekälla. Vi har nu ca 1 250 st fastigheter anslutna till vårt nät här på Hammarö och antalet fortsätter stiga sakta men säkert varje år. Den senaste mätningen över kundnöjdhet visade dessutom ett väl godkänt betyg från er kunder, något vi är väldigt stolta över. Vi har under de senaste åren arbetat aktivt med att se över och hålla ned kostnader samt inte höjt avgiften för er kunder i de nya avtalen.

För 2021 sker inga prisjusteringar.

Abonnerad effekt3-40 kW
Energipris795 kr/MWh
Effektavgift525 kr/kW

Prisexempel:

Förbrukning MWhEffekt kWFast avgiftRörlig avgiftSumma, inkl moms
1252 6259 54012 165
1573 67511 92515 600
2094 72515 90020 625
30147 35023 85031 200
40189 45031 80041 250