Felanmälan Fjärrvärme

Kontakt vid driftstopp och felanmälan

Vardagar 07:00-16:00 (Gäller endast fjärrvärme, ej Avfall & återvinning) – tfn. 054-51 54 85Vardagar 16:00-07:00 (Gäller endast fjärrvärme, ej Avfall & återvinning)- tfn. 054-540 71 02

E-post heabdrift@hammaro.se

Checklista vid problem med värmeväxlare

Inget varmvatten eller ingen värme

 1. Kontrollera att du har ström till anläggningen.
 2. Kontrollera temperaturen på inkommande fjärrvärme.

Varmvatten finns men dåligt med värme

 1. Kontrollera att det är tryck på systemet (titta på manometern).
 2. Kontrollera att cirkulationspumpen går (lägg handen på och känn att den vibrerar).

Det blir endast värme i delar av huset

 1. Kontrollera att radiatorerna är varma, öppna termostater.
 2. Se till att det är tryck på värmesystemet (titta på manometern).
 3. Lufta radiatorer med luftningsnyckel såhär:
  • Stäng av cirkulationspumpen.
  • Fyll upp trycket.
  • Vänta cirka tio minuter.
  • Lufta radiatorerna, börja högst upp i fastigheten.
  • Fyll upp trycket (påfyllning av rad i centralen).
  • Sätt på cirkulationspumpen igen.

Värme finns men inget varmvatten

 1. Kontrollera temperaturinställningen på varmvattnet.
 2. Kolla om regleringen på varmvattnet fungerar.