Uppdaterad information om Covid-19

Hammarö Energi ansvarar för en samhällsviktig verksamhet som att leverera värme i Hammarö Kommun. Med anledning av den ökade smittspridningen har vi vidtagit vissa åtgärder för att säkerställa driften av verksamheten. Personalen följer de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten angivit. Restriktionerna gäller till och med 31 januari 2022. På grund av läget kommer vi inte ha öppet för besök på kontoret. Alla kundärende sker via telefon, e-post eller brev. Vidare kommer vi tills vidare inte genomföra icke akuta åtgärder såsom inställningar, injusteringar och liknande.Felanmälan och jour kommer fungera som vanligt. Vi kommer i möjligaste mån undvika nära kontakter med kunder och hoppas att du har förståelse för det. För övrigt kommer inte verksamheten att påverkas.

Johan Modin

Vd