Utebliven sophämtning

På grund av riktigt besvärligt väglag har det varit svårt för sopbilarna att ta sig fram på flera områden under vecka 1.

Vi beklagar om det har medfört besvär och vi försöker lösa tömningarna så fort som möjligt.

Framförallt rör det ytterområdena men även en del gator i tätbebyggda områden har drabbats av uteblivet tömning.

Om ni inte fått era kärl tömda så kommer det att tömmas så fort som möjligt under nästa vecka.