Driftstörning Skoghall

Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar hela nätet på Skoghall. Störningen beror på för låg temperatur från Karlstad vilket medförde att trycket sjönk och pumparna stannade. De är nu uppstartade men det medför lite lägre framledningstemperatur och tryck under en tid.