Kärl för matavfall v. 43

Denna rutt påbörjas idag!

Denna rutt är ganska spridd och flera som av olika anledningar inte fått sina matavfallskärl ännu ligger också med.

Hämtning kommer ske på onsdagar jämna veckor med start 1 november. De som valt fyraveckorshämtning kommer att ha första tömningen samma dag och därefter var fjärde vecka.