Fler kärl för matavfall v 40

Denna rutt påbörjas idag!

Dessa hushåll kommer att ha tömning på måndagar jämna veckor. Den första tömningen kommer att ske måndag 16/10 och månadstömning kommer att ske 30/10.