Kärl för matavfall v. 37

Vi fortsätter leverera kärl för matavfall. Denna vecka får Hälltorp, delar av Göterstavägen och delar av Karlavägen sina kärl.

I dessa områden kommer kärlen att tömmas med en sidolastande sopbil. Det innebär att du måste ställa ut kärlet med handtagen som du drar kärlet i och hjulen in mot din tomt. Handtaget på locket är det som ska vara riktat utåt mot hämtningsvägen. Det är viktigt att det finns utrymme runtomkring dina kärl för att de ska kunna tömmas.

Har du frågor, kontakta oss på renhallning@hammaro.se eller 054-29 22 00.