Försenad tömning av matavfallskärl

Den rutt som skulle tömt matavfallskärl i fredags (22/9) har på grund av tekniska problem inte genomförts som den skulle.

På grund av detta kommer en sopbil komma och hämta matavfallet, hos de hushåll som var med på den aktuella rutten, under dagen imorgon onsdag 27/9.

Det kommer fortsättningsvis att tömmas på fredagar jämna veckor som det stod i informationsbladet som ni fick med ert matavfallskärl.

Er nästa tömning efter denna blir således fredag den 6/10. För att underlätta tömning kan kärlet stå utställt under hela morgondagen.