Förändringar i renhållningstaxan från 1/7

Kommunfullmäktige beslutade den 24/6 om revidering av renhållningstaxan som börjar gälla från och med den 1/7-2024.

Grundavgiften för småbostadshus höjs med 275 kronor per år, från 1500 kronor till 1775 kronor per år.

För de småbostadshus med tömning av restavfall varannan vecka höjs taxan med 75 kronor per år om man har ett 140-literskärl och har man ett 190- eller 240-literskärl höjs taxan med 100 kronor per år.

För fritidshus höjs taxan för de som har tömning av restavfall varannan vecka med 60 kronor per år oavsett kärlstorlek.

För flerfamiljshus och verksamheter höjs följande taxor med 1000 kronor per år:

  • 370-literskärl för restavfall med tömning varje vecka.
  • 370-literskärl för restavfall med tömning två gånger i veckan.
  • 660-literskärl för restavfall med tömning varje vecka.
  • 660-literskärl för restavfall med tömning två gånger i veckan.