Återbruksrummet stängt

Mot bakgrund av att vi sett besökare som inte respekterat de regler som vi satt upp för återbruksrummet så har vi nu fått stänga det på obestämd tid. Återbruksrummet är inte tänkt att vara en plats där du ska hitta massvis med prylar varje dag som du sedan säljer vidare på din egen loppis eller någon digital marknadsplats. Det är heller inte till för att du ska lämna in ditt skräp och trasiga prylar för att byta till dig mängder med andra bättre begagnade prylar.

Under tiden som återbruksrummet är stängt så kommer vi att utreda hur vi vill att det ska fungera framgent. Vi vill att Hammaröborna ska kunna återbruka bättre begagnade prylar, vi vill minska avfallet i kommunen och vi vill att alla ska få en möjlighet att ta del av det som skänks. 

Vi hoppas snart kunna öppna upp vårt fina återbruksrum igen!