Underhållsarbete på fjärrvärmenätet

Från måndag 30 maj till och med onsdag 1 juli kommer vi att utföra underhållsarbete på vårt fjärrvärmenät. Detta kan medföra vissa störningar.

Har du frågor rörande underhållsarbetet eller övrigt gällande fjärrvärme-verksamheten är du välkomna att höra av dig till oss.

Johan Modin
Telefon: 054-51 52 05 
Mejl: Johan.modin@hammaro.se     

Micael Berg
Telefon: 054-51 54 85
Mejl: micael.berg@hammaro.se

Patrik Stålhandske
Telefon: 054- 51 52 78
Mejl: patrik.stalhandske@hammaro.se