PEAB Hamnutsikten

PEAB har valt att ansluta det pågående bostadsprojektet Hamnutsikten med fjärrvärme. För närvarande pågår markarbeten med etapp 1.