Skolprojektet

Hammarö Energi är den energileverantör som ansvarar för att nya och renoverade skolor för värme och varmvatten. Vi anpassar vårt system efter de behov som framtidens skolor har. I fler fall innebär det mindre störningar då gammal kulvert tas ur bruk, och nya ansluts.

Hammarö Energi ansluter även nya skolor såsom Anneberg. Anslutning kommer ske från Lövnäs via styrd borrning under Lövnäsleden fram till skolan.

Samtliga nya skolor väster om Bärstad kommer vara anslutna 2022.