Energieffektivisering

Vi ser över de större anläggningarna i Hammarö Energis fjärrvärmenät för att komma fram till hur vi kan nå energibesparingar tillsammans.

Målet är att sänka returtemperaturen i fjärrvärmenätet och därmed också sänka kulvertförlusterna. Genom effektiv leverans av fjärrvärme kan vi säkerställa att du som kund bibehåller en kostnadseffektiv produkt.