Fjärrvärmepris 2021

Fjärrvärmepris 2021
Fjärrvärme på Hammarö är en trygg, säker och miljömässig värmekälla. Vi har nu ca 1 250 st fastigheter anslutna till vårt nät här på Hammarö och antalet fortsätter stiga sakta men säkert varje år. Den senaste mätningen över kundnöjdhet visade dessutom ett väl godkänt betyg från er kunder, något vi är väldigt stolta över. Vi har under de senaste åren arbetat aktivt med att se över och hålla ned kostnader samt inte höjt avgiften för er kunder i de nya avtalen. För 2021 sker inga prisjusteringar.

Abonnerad effekt        3-40 kW

Energipris                   795 kr/MWh

Effektavgift                 525 kr/kW
Prisexempel:

Förbrukning MWh Effekt kW Fast avgift Rörlig avgift Summa, inkl moms
12 5 2 625 9 540 12 165
15 7 3 675 11 925 15 600
20 9 4 725 15 900 20 625
30 14 7 350 23 850 31 200
40 18 9 450 31 800 41 250