Konvertering från elradiatorer

För att få fjärrvärme krävs ett vattenburet värmesystem. Om du idag har elradiatorer tillkommer kostnad för så kallad konvertering. Komplett pris för konvertering i samband med erbjudande om fjärrvärmeanslutning: 80 000kr inkl moms. (68 000kr inkl ROT-avdrag) För fjärrvärmeanslutning se separat prislista.

  • I priset ingår utbyte av 10-12 radiatorer, inklusive demontering av befintliga elradiatorer, med tillhörande termostatventil anpassad efter husets värmebehov.
  • Synlig rördragning med elförzinkade rör och delar, håltagning mellan rum tätas med täckbrickor av plast.
  • Fyllning och luftning samt igångkörning av värmesystemet.

Innan montering och installation kommer vi ut och går igenom ditt hus så att du får den lösning som du önskar och passar ditt hus bäst.

Vi tar inte bara hand om din anslutning, vi tar även hand om dig när du är ansluten och kund hos oss!