Konvertering från elradiatorer kampanj 2022

Fram till 31 maj har vi kampanj på konvertering från elradiatorer till vattenburen uppvärmning med fjärrvärmeinstallation

Har du direktverkande el får du en komplett installation med rördragning för ett vattenburet värmesystem i ditt hus.

Vad ingår i kampanjen komplett fjärrvärmekonvertering?

  • Energiberäkning och dimensionering
  • Anslutning till fjärrvärmenätet.
  • Montering av fjärrvärmecentral inkl. rördragning till befintliga vv/kv-rör.
  • Rördragning och konvertering av upp till 11 element. Har du fler eller färre än 11 element så regleras priset med 8 000 kronor per element
  • All nödvändig håltagning
  • Demontering av varmvattenberedare och el-element
  • Installation och igångkörning av fjärrvärmecentral
  • Vitmålade element med termostatventiler, omålade rör, tillhörande kopplingar och fästanordningar
  • Grovstädning görs på plats (Bortforsling av vv-beredare, element och övrigt skräp till återvinningscentralen ingår inte i priset men kan läggas till på offerten för en kostnad på 4000kr)
  • En konvertering inklusive komplett fjärrvärmeanslutning kostar 129 000 kr med fullt ROT-avdrag.

Totalpris: 129 000 kr efter ROT

Innan montering och installation kommer vi ut och går igenom ditt hus så att du får den lösning som du önskar och passar ditt hus bäst.

Vi tar inte bara hand om din anslutning, vi tar även hand om dig när du är ansluten och kund hos oss!

Läs mer om byte av uppvärmning här.

Välkommen!