Vi stöttar

Vi är med och ser till att elever och lärare i skolår 4 till 6 får ett aktuellt, roligt och inspirerande läromedel att arbeta med.

Att vi tillsammans gör gemensam sak och samverkar till att ge skolbarn miljöutbildning, tror vi är det bästa sättet att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Vi stöttar även Momentas trafiksäkerhetskampanj i Hammarö Kommun och bidrar till att alla barn som börjar skolan i Hammarö kommun får en reflexväst.