Våra kunder

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet till villaområdena i centrala Skoghall påbörjades 2002 och har därefter fortsatt expanderat i snabb takt. Utbyggnaden följer det beslut som kommunfullmäktige antog för utbyggnad av det kommunala bolagets fjärrvärmeverksamhet. I centrala delarna av Skoghall är totalt cirka 2200 lägenheter i hyres- och bostadsrätthus anslutna till fjärrvärmenätet. Därutöver är över 1000 villor utanför centrala Skoghall, Skoghalls kyrka, ett 50-tal affärs- och kontorslokaler samt ett antal offentliga byggnader anslutna. Vi värmer Sätterstrands datahallar, kontors- och konferenslokaler.