Nyheter / Information

Avstängning fjärrvärme Götetorp

I samband med en reparation kommer fjärrvärmen stängas av. Det innebär att både värme och varmvatten stängs av. Avstängningen berör västra delen av Götetorp.

 • Götetorpsvägen V:a
 • Åstorpsvägen
 • Parkvägen
 • Gränsvägen
 • Geijersvägen
 • Hälltorpsvägen
 • Fryxellsvägen
 • Trätäljavägen

Det kan förekomma störningar i samband med återkoppling.

Datum:        11 maj 2021

Tid:               09:30 – 15:00

Har ni frågor rörande avbrottet eller övrigt gällande fjärrvärme-verksamheten är ni välkomna att höra av er till mig eller vår drifttekniker. Mer information kommer finnas på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Johan Modin               Micael Berg

054-51 52 05                 054-51 54 85

Johan.modin@hammaro.se    micael.berg@hammaro.se

Uppdaterad information avstängning fjärrvärme Hamnvägen

18:45
Värmen och varmvatten åter.

 

15:30

Tyvärr har arbetet försvårats vilket medför att vi inte kommer hinna klart till klockan 16:00. Vi kan i nuläget inte säga exakt hur lång tid det tar. Men varmvattnet kommer tillbaka under kvällen.

I samband med inkoppling av fjärrvärme till bygget på Hamnvägen kommer fjärrvärmen stängas av. Det innebär att både värme och varmvatten stängs av.

Det kan förekomma störningar i samband med återkoppling.

Datum:         3 maj 2020

Tid:               12:00 – 16:00

Har ni frågor rörande avbrottet eller övrigt gällande fjärrvärme-verksamheten är ni välkomna att höra av er till mig eller vår drifttekniker. Mer information kommer finnas på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Johan Modin               Micael Berg

054-51 52 05                 054-51 54 85

Johan.modin@hammaro.se    micael.berg@hammaro.se

 

Tillfällig avstängning Hammar

Hammarö Energi kommer utföra ett underhållsarbete på Morkullevägen. Det medför att all värme och varmvatten kommer stängas av under tiden. Arbetet berör även kunder på Fasanvägen.

Datum:         29 april 2021

Tid:                13:00– 16:00

Har ni frågor rörande avbrottet eller övrigt gällande fjärrvärme-verksamheten är ni välkomna att höra av er till mig eller vår drifttekniker. Information kommer finnas på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Johan Modin               Micael Berg

054-51 52 05                 054-51 54 85

Johan.modin@hammaro.se    micael.berg@hammaro.se

Information med anledning av Corona-virus

Hammarö Energi ansvarar för en samhällsviktig verksamhet som att leverera värme i Hammarö Kommun. Med anledning av den senaste tidens utbrott vill vi påminna om de restriktioner bolaget vidtagit. Vi nu noga regeringens och Folkhälso-myndighetens rekommendationer och förbereder vår verksamhet för att hantera effekterna av en virusspridning

 Vi är mån om våra kunder

Personalen följer de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten angivit.

 • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer
 • Stanna hemma om du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
 • Undvik onödiga resor, besök och handel.
 • Begränsa nya kontakter och umgås i så fall utomhus
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 1. På grund av läget kommer vi inte ha öppet för besök på kontoret. Alla kundärende sker via telefon, e-post eller brev.
 2. Vidare kommer vi tills vidare inte genomföra icke akuta åtgärder såsom inställningar, injusteringar och liknande.
 3. Felanmälan och jour kommer fungera som vanligt. Vi kommer i möjligaste mån undvika nära kontakter med kunder och hoppas att du har förståelse för det.

För övrigt kommer det inte påverka verksamheten.

Johan Modin

Vd

Viktigt om Google Analytics

Vi har blivit uppmärksammade på att vi saknat tydlig information till våra besökare om att vi använt Google Analytics på vår webbplats för att kunna följa besöksutvecklingen. Kopplingar till analysverktyget har nu tagits bort.

Vi har tidigare använt analysverktyget Google Analytics för att samla statistik och för att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på webbplatsen under olika perioder. Användandet av analysverktyget syftade också till att ge oss information om vilka sidor som är mest respektive minst besökta och har använts för att förbättra webbplatsen för att i högre grad motsvara våra besökares behov.

Vi kan konstatera att detta inte hanterats rätt, och att vi inte ska bidra till att skicka personuppgifter vidare från människor som besöker vår webbplats. Samtliga kopplingar till verktyget är nu borttagna till följd av Schrems II-domen som kom den 16 juli 2020.
Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Underhåll i produktionsanläggningen Skoghall

Under v 8 genomförs ett större underhåll av styrutrustning. Med anledning av detta kan det förekomma mindre störningar i värmedistributionen.

För frågor och synpunkter är ni välkomna att ringa på 054-515205

Johan Modin

Avvikande öppettider jul och nyår 2020

Hammarö Energi önskar alla kunder en god fortsättning och Gott Nytt År!

Vi vill också passa på att informera om att vi under Julhelgerna har avvikande öppettider.

Mån 28/12          Öppet

Tis 29/12            Öppet

Ons 30/12          Stängt

Tors 31/12          Stängt

Felanmälan fungerar som vanligt under våra öppettider. Övriga tider hjälper Karlstad Energi er med ev fel.

Med juliga hälsningar / Johan med personal

Underhåll fjärrvärme S:a Gunnarskär

Hammarö Energi kommer utföra ett underhållsarbete på fjärrvärme-kulverten Ringvägen. Det medför att all värme och varmvatten kommer stängas av under tiden. Arbetet påverkar kunder på Ringvägen, Södra Domarevägen, Sörviksvägen, Axelssonsvägen, Klöverudsvägen, Skogsvägen och Bergsvägen.

Datum:         16 december 2020

Tid:                08:00– 12:00

Har ni frågor rörande avbrottet eller övrigt gällande fjärrvärme-verksamheten är ni välkomna att höra av er till mig eller vår drifttekniker. Mer information kommer finnas på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Johan Modin               Micael Berg

054-51 52 05                 054-51 54 85

Johan.modin@hammaro.se    micael.berg@hammaro.se

Underhåll fjärrvärme Skoghall

Hammarö Energi kommer utföra ett underhållsarbete på fjärrvärmekulverten i Skoghalls centrum. Det medför att all värme och varmvatten kommer stängas av under tiden.

Arbetet påverkar samtliga kunder i Skoghall.

Nolgård, Hammar, Anneberg och Lövnäs omfattas ej

Datum:         19 oktober 2020

Tid:                19:30– 02:30

Har ni frågor rörande avbrottet eller övrigt gällande fjärrvärme-verksamheten är ni välkomna att höra av er till mig eller vår drifttekniker. Mer information kommer finnas på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Johan Modin               Micael Berg

054-51 52 05                 054-51 54 85

Johan.modin@hammaro.se    micael.berg@hammaro.se