Nyheter / Information

Jag vill avsluta mitt fjärrvärmeavtal

Hur säger jag upp mitt avtal?

Du kan säga upp ditt avtal och gå över till andra uppvärmningsalternativ när du vill enligt de villkor som står […]

Vad ska jag göra om jag flyttar?

Då är det viktigt att du meddelar oss detta minst 14 dagar innan du flyttar. Du kan göra din flyttanmälan här […]

Hur säger jag upp mitt avtal?

Du kan säga upp ditt avtal och gå över till andra uppvärmningsalternativ när du vill enligt de villkor som står […]

Hur säger jag upp mitt avtal?

Du kan säga upp ditt avtal och gå över till andra uppvärmningsalternativ när du vill enligt de villkor som står […]

Vad ska jag göra om jag flyttar?

Då är det viktigt att du meddelar oss detta minst 14 dagar innan du flyttar. Du kan göra din flyttanmälan här […]