Priser 2020, flerbostad och lokaler

För 2020 justeras energiavgiften med 1,8% eller 8 kr/MWh.  Precis som tidigare ingår all drift, service och felanmälan i ert pris och kostnaden baserar sig på använd energi.

Pris 2020, bostäder exklusive moms
Kategorital 2200
Effektintervall 3-40 41-250 251-
Fast avgift kr 0 9 000 43 370
Effektavgift kr/kW 420 580 440
Energiavgift kr/MWh 636 458 458
Pris 2020, bostäder inklusive moms
Kategorital 2200
Effektintervall 3-40 41-250 251-
Fast avgift kr 0 11 250 54 213
Effektavgift kr/kW 525 725 550
Energiavgift kr/MWh 795 572,5 572,5
Pris 2020, lokaler exklusive moms
Kategorital 1800
Effektintervall 3-40 41-250 251-
Fast avgift kr 0 9 000 43 370
Effektavgift kr/kW 420 560 420
Energiavgift kr/MWh 636 458 458
Pris 2020, lokaler inklusive moms
Kategorital 1800
Effektintervall 3-40 41-250 251-
Fast avgift kr 0 11 250 54 213
Effektavgift kr/kW 525 700 525
Energiavgift kr/MWh 795 572,5 572,5

Prismodellen ser ut som tidigare dvs. ni har ett rörligt energipris, som består av energi- och serviceavgift, samt en effektavgift och en fast avgift. (Förutom de i den lägsta effektintervallen).

Effektavgiften kan förändras från år till år då den baserar sig på en effekt som i sin tur baserar sig på medelvärdet av de två senaste årens normalårskorrigerade värmeförbrukning dividerat med fastighetens kategorital. (kategorital 2200 för bostäder och 1800 för lokaler) För 2020 är det åren 2019/2019 som ligger till grund för abonnerad effekt och den informationen skickades ut i ett separat brev i början av april 2020. I brevet ingår fullständig information om beräkning av effekt. Er abonnerade effekt för 2020 finner ni även på er faktura.