Fjärrvärmeläcka Turessons väg

Vi har identifierat en läcka på fjärrvärmenätet i ert område. Som följd av detta har det tryckt fram grönfärgat vatten på rubricerad gata. Vi har förståelse för om det skapat oro huruvida det är giftigt eller ej.

Vi kan informera om att färgämnet i vattnet är ofarligt.

För närvarande pågår reparationsarbete vilket kan medföra mer eller mindre störningar för boende på gatan. Primärt måste läckan identifieras för att sedan kunna åtgärdas.

I samband med reparationen kommer vi stänga av fjärrvärmen. Vår bedömning är att tiden för reparationen tar ca 4-5 timmar. Det innebär att ni blir utan både värme och varmvatten under denna tid.

Självklart kommer vi att göra allt vi kan för att arbetet ska bli klart så snart som möjligt.

Har ni frågor berörande avbrottet eller övrigt gällande fjärrvärmeverksamheten är ni välkomna att höra av er till mig eller vår drifttekniker. Mer information kommer finnas på vår hemsida www.hammaroenergi.se

 

Med vänlig hälsning

 

Johan Modin/VD

054-515205

 

Lars-Erik Alfredsson/Driftstekniker

054-515485