Vad är fjärrvärme?

Om fjärrvärme

Fjärrvärme hushållar med jordens sinande resurser genom att ta tillvara det som annars går till spillo. Det är också en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. Tack vare fjärrvärmen är luften i städerna renare och utsläppen betydligt lägre än i slutet av 1900-talet.
Tack vare att fjärrvärmen kan ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade gör den hela samhällen energieffektiva. I produktionen används exempelvis rester från skogen – som toppar och grenar – träavfall och annat biobränsle. Systemet tar också vara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk, vid avfallsförbränning och överskottsvärme från lokala industrier.

Hälften av uppvärmningen

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent, medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus.

Bra för miljö och klimat

Fjärrvärmen började byggas för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin panna, förbättrades luftkvalitén snabbt. När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Tryggt och bekvämt

Den som har fjärrvärme behöver sällan oroa sig för köldknäppar. Leveranssäkerheten är hög. Blir det avbrott kopplas reservanläggningar in och kunden hinner ofta inte ens märka att temperaturen har sjunkit i fastigheten. Priset sätts i de flesta fall en gång per år, så det blir inte dyrare per kilowattimme om fler använder mer. I småhus tar värmeväxlaren inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och du behöver inte serva eller fylla på bränsle. Fjärrvärmen sköter sig själv, helt enkelt.

Kraftvärme

När el och värme produceras samtidigt kallas det kraftvärme. När man gör el uppstår värme som i sin tur blir en ny nyttighet – fjärrvärme. Kraftvärmen är en viktig del i produktionen av förnybar el eftersom den oftast produceras av biobränslen eller vid avfallsförbränning.
Småskalig fjärrvärme
Fjärrvärme kan också produceras småskaligt, i mindre värmeverk. Den kallas ibland närvärme.