Ei

Vi vill skapa förutsägbarhet på ständigt föränderliga energimarknader – det är vår vision.
Energimarknaderna behöver spelregler! Vi ser till att de följs, genom att bedriva tillsyn över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

www.energimarknadsinspektionen.se