Vilka lagar och regler gäller för fjärrvärme?

Vi följer givetvis fjärrvärmelagen som trädde i kraft 1 juli 2008. Lagen ska hjälpa dig som kund att få information och dialog med oss som leverantör. Lagen (SFS 2008:263) kan du läsa på Energimarknadsinspektionens webbplats.