Kan jag få fjärrvärme till mitt hus?

Det beror på i vilket område du bor. Kontakta oss så hjälper vi dig direkt!

Vår utbyggnad av fjärrvärmenätet styrs till stor del av hur många det är som efterfrågar fjärrvärme i ditt bostadsområde. Om du bor i ett område där vi redan planerar för fjärrvärme kommer du i god tid före byggstart få ett erbjudande hem i brevlådan. Oavsett så kan du alltid anmäla ditt intresse så kontaktar vi dig snarast för mer information.