Hur säker är leveransen av fjärrvärme?

Anläggningarna har reservpannor som säkrar produktionen och driftsäkerheten är hög.