Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Vårt mål är givetvis att alla Hammaröbor ska vara nöjda med sitt fjärrvärmebolag. Om du har synpunkter, klagomål eller beröm så meddela gärna dem här. Hjälp oss bli bättre.