Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärmen i Hammarö kommun kommer via vatten som värms upp i ett värmeverk. Värmen från pannans system förs över till vattnet i fjärrvärmenätet via en värmeväxlare. Vattnet som färdas i de välisolerade rören i marken är mellan 75 och 110 grader beroende på årstid och väder. Rörledningen leder fram varmvattnet till de anslutna husen där fjärrvärmecentralen fördelar ut värmen i husets radiatorer och tappvarmvatten. När fjärrvärmevattnet är avkylt efter att ha värmt upp husets vatten så leds det tillbaka i returledningen till värmeverket. Där värms det upp igen och leds åter ut i fjärrvärmenätet.