Uppdaterad information avstängning fjärrvärme Hamnvägen

I samband med inkoppling av fjärrvärme till bygget på Hamnvägen kommer fjärrvärmen stängas av. Det innebär att både värme och varmvatten stängs av.

Det kan förekomma störningar i samband med återkoppling.

Datum:         3 maj 2020

Tid:               12:00 – 16:00