Tillfällig avstängning Hammar

Hammarö Energi kommer utföra ett underhållsarbete på Morkullevägen. Det medför att all värme och varmvatten kommer stängas av under tiden. Arbetet berör även kunder på Fasanvägen.

Datum:         29 april 2021

Tid:                13:00– 16:00